IBCT Relatietherapie

IBCT is de afkorting van Integrative Behavioural Couple Therapy. Vrij vertaald: geïntegreerde gedragstherapie voor partners met relatieproblemen. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van relatietherapie het meest succesvol is. Ook is gebleken dat het de relatietevredenheid duurzaam verhoogt, de communicatie verbetert, en problemen verkleint.

Waardoor is IBCT Relatietherapie zo effectief?

IBCT heeft als uitgangspunt: Accepteer wat je niet kunt veranderen, en steek je energie in dingen die zich wél in positieve zin laten veranderen.

IBCT is gebaseerd op moderne gedragstherapie. Het gaat dus echt om oefenen met ander gedrag en ervaren wat dat doet voor je relatie. IBCT relatietherapie is daarmee niet soft, maar juist heel concreet en toekomstgericht.

Relatietraining

Ik zie deze vorm van therapie meer als een relatietraining. Je leert namelijk ook echt belangrijke en nuttige vaardigheden, waar je bij andersoortige relaties ook veel aan kunt hebben.

Tijdens het traject wordt er veel geoefend. Dat doen we in sessies maar als stel krijg je ook oefeningen mee voor thuis. Er is een werkboek beschikbaar met maar liefst 44 oefeningen die we kunnen gebruiken. Dat oefenen is een essentieel onderdeel dat leidt tot verandering en verbetering.

Voor wie is IBCT relatietherapie

IBCT is geschikt voor de meest uiteenlopende relatieproblemen; waaronder ook problemen die gepaard gaan met hoogoplopende ruzies en affaires.

Hoe ziet een IBCT relatietherapie traject er uit

We beginnen met de gezamenlijke intake. Daarna heb ik ook een gesprek met beide partners alleen.

Als we samen de doelen helder hebben gekregen, gaan we van start. We werken aan de hand van 5 thema’s.

Acceptatie
Acceptatie is een actief proces. We werken toe naar meer begrip voor elkaar, en voor de persoonlijk verschillen die er zijn. Doordat je leert je beter in te leven in de ander, ga je verschillen niet langer veroordelen, maar ze erkennen en respecteren. Dat geeft ruimte.

Tolerantie
Je zou kunnen zeggen: storend gedrag is alleen storend zolang het zo wordt ervaren. Dat is waar het tijdens de sessies bij het thema tolerantie over gaat. Het beter leren verdragen van dingen die niet goed te veranderen zijn, terwijl je toch bij elkaar wil blijven. Met uitdagende oefeningen gaan we verdraagzaamheid vergroten en daarmee ruzie en strijd verminderen.

Positief gedrag uitwisselen
Bij dit thema gaat het om inzicht krijgen, in wat je partner gelukkig maakt. Met dat inzicht gaan we oefenen met dingen doen voor elkaar, waarvan je zeker weet dat je partner daar gelukkig van wordt.

Communicatie verbeteren
Als de relatieproblemen al een tijdje spelen, zijn er vaak frustrerende communicatiepatronen ontstaan. Een heel bekende is die van aandringen en terugtrekken. Maar er zijn er veel meer. Gedurende de sessies worden die zichtbaar. En dan gaan we oefenen met uit die patronen blijven. Vervolgens worden beide partners getraind in verbindend communiceren. Aandacht krijgen: zowel het goed verwoorden en zeker ook luisteren naar elkaar.

Effectief problemen oplossen
Bij het laatste thema van de therapie gaan we de probleemoplossende vaardigheden vergroten. Hier maken we gebruik van alles wat in de voorgaande thema’s al aan bod is gekomen en geleerd. Dit laatste thema staat in het teken van Probleem Oplossing Training (POT).

Relatiebarometer

Als de therapie is afgelopen, krijg je tools mee om goed vinger aan de pols te houden, waaronder de Relatiebarometer. Daarmee heb je iets moois in handen om tijdig in te grijpen als het vuurtje minder gaat branden.